Конкурс за израду логоа и мотоа школе

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Техничка школа у Лозници у циљу промоције визије развоја школе и подстицања креативности код ученика, објављује Конкурс за израду логоа и мотоа школе.

Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до четвртог разреда на нивоу Техничке школе, индивидуално или у тимовима.

Услови учешћа на Конкурсу:

  • Ученици могу користити било коју технику. Радове израђују у било ком формату, слободном руком и помоћу прибора, или у електронском облику.
  • Креативно решење мора бити оригинално креиран лого.
  • Креиран лого не сме бити преузет са интернета. Напомињемо да се не сме кршити ауторско право, односно интелектуална својина или неко сродно право другог лица.
  • Мото може да се користи и из доступних извора или може бити оригинална формулација и замисао ученика.
  • Израда логоа и мотоа школе нису нужно везани једно за другo, нпр. ученик/ученици који раде лого, не морају радити и мото школе и обрнуто.
  • Рад може да буде и на нивоу групе, односно одељења или самостално.

Стручна комисија врши одабир  међу пристиглим радовима.

Конкурс траје до 25. децембра 2023. године, до кад се и предају радови. Радови се достављају педагошко психолошкој служби – канцеларија поред зборнице. 

Комисија коју ће чинити запослени школе извршиће избор најбољих радова.

Одабрани лого и мото користиће се као званични лого и мото школе.

Школа ће ауторе одабраног логоа и мотоа наградити пригодним поклонима.

Срећно!