Архитектонски техничар

Трајање профила: 4 години

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:

  • разраде и презентују пројекте: високоградње, урбанистичке, конзервације и ревитализације,
  • организују изградњу и воде документацију при извођењу објеката,
  • ураде анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.​

Након завршеног школовања, ученици поседују компетенције које им омогућавају запослење на неком од следећих радних места: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод, градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, итд. Поред тога, они могу започети и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету.

Ако бих да студирам?

  • Архитектонски факултет,
  • Грађевински факултет,
  • Геодетски факултет,
  • Пејзажна архитектура,
  • Технички факултети.