Најмањи број бодова по образовним профилима школске 2023/24. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈА

Образовни профил

Планирани број ученика

шк. 2024/25.

Најмањи број бодова

шк. 2023/24.

Декоратер зидних површина 3 год.

14

45,67

Полагач облога 3 год.

14

54,96

Архитектонски техничар 4 год.

28

78,77

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Образовни профил

Планирани број ученика

шк. 2024/25.

Најмањи број бодова

шк. 2023/24.

Електричар 3 год.

14

61,50

Аутоелектричар 3 год.

14

63,66

Електротехничар енергетике 4 год.

28

70,04

Електротехничар рачунара 4 год.

28

83,65

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профил

Планирани број ученика

шк. 2024/25.

Најмањи број бодова

шк. 2023/24.

Бравар заваривач 3 год.

14

52,45

Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја 3 год.

14

57,84

Оператер машинске обраде резањем 3 год.

14

45,99

Механичар моторних возила 3 год.

14

60,99

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 4 год

28

71,64