Научићете да изаберете или препоручите другима праву рачунарску конфигурацију, инсталирате разне оперативне системе, користите или пројектујете базе података за различите намене, стечена знања из других предмета примените или проверите кроз симулационе програме, рачунар искористите као моћан алат у решавању сложених задатака..

Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

  • рад са оперативним системом Windows
  • рад у програмском пакету MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint, Access …).
  • рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel)
  • рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic, Workbench).
  • рад са програмским језицима (C, C++, Visual C, C#)
  • рад са базама података (SQL)
  • повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
  • повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања на следећим факултетима: Електротехничком факултету, Природно математичком факултету, Факултету оргаизационих наука, Рачунарском факултету, Факултету информационих наука, јер тамо наставља школовање велики број ђака који завршавају овај образовни профил.

А можда се радије одлучите за продају или сервис и одржавање рачунара и компонената, рад у малим или великим фирмама које све више користе рачунарe.